map

 

 

ที่อยู่ของหน่วยงาน

อาคาร 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เลขที่ 21 หมู่ที่ 6 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 | วันเสาร์ - อาทิตย์ 8.30 - 16.30

โทรศัพท์ / แฟกซ์ : - 076-211959 ต่อ 4124

อีเมล์ : -

 

* ปิดทุกวันหยุดราชการ